Blog

Dne 18. května 2023 uspořádala společnost Euphoria v Římě multiplikační akci. Akce se zúčastnilo 61 účastníků, kteří jsou studenty univerzity Roma Tre. Kromě studentů se závěrečné akce zúčastnili také profesoři z této univerzity. Cílem italské multiplikační akce bylo představit projekt Facilitate, jeho cíl, s konkrétním zaměřením na platformu a kurz finanční gramotnosti, který jsme vytvořili. V závěrečné části akce jsme se zaměřili také na program Erasmus+ obecně a možnosti jeho financování. ME si také udělal čas na zodpovězení dotazů posluchačů týkajících se projektu a programu Erasmus+. Na začátku akce jsme rozdali brožury s hlavními informacemi o projektu, abychom účastníkům přiblížili naši práci.

EnglishTurkeySpainItaly
Calculator