Blog

Na Multiplikační akci našeho projektu FACILITATE jsme představili hlavní úspěchy projektu a nastínili hlavní akce do budoucna pro další šíření výsledků. Byly distribuovány miniaplikace a projektové brožury s informacemi o projektu a použité metodice, popisy partnerů, výsledky a výstupy. Akce byla organizována jako konference s relevantními zúčastněnými stranami, řečníky, aby se diskutovalo na téma Finanční gramotnost a role vzdělávání a další zasedání s vysvětlením inovací a dopadu personalizovaného vzdělávání a jeho potenciálu v institucích vzdělávání dospělých. Celkový počet účastníků ME byl 74.

EnglishTurkeySpainItaly
Calculator