Blog

MUNI připravila 2 multiplikační akce, aby dosáhla co největšího propagačního dopadu projektu na místní i národní úrovni. První Event se konal 23. května a druhý 25. května 2023.

Prezentační akce platformy finančního vzdělávání a vzdělávacích modulů se úspěšně uskutečnila 23. května v Ostravě a 25. května v Brně. Akce se zúčastnilo 16, resp. 21 účastníků z oblasti vzdělávání a financí. Během celého dne probíhaly prezentace, sdílení nápadů a navazování důležitých kontaktů pro projekt.

Během akce MUNI představila platformu pro elektronické vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, školicí moduly a mobilní aplikaci pro Android pro správu rozpočtu. Účastníci měli možnost tyto zdroje prozkoumat a získat poznatky pro zlepšení své finanční gramotnosti. Abychom zajistili komplexní šíření informací, rozdávali jsme mezi účastníky brožury a bulletiny projektu. Tyto materiály obsahovaly podrobný popis našich projektových partnerů spolu s výsledky a výstupy, kterých projekt dosáhl.

EnglishTurkeySpainItaly
Calculator